Personal tools
You are here: Home Seznam členů a zástupců

Seznam členů a zástupců

Předseda akademického senátu fakulty

Jméno (tituly ano / ne ) Katedra/obor Kurie
doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. KMDM III.

Místopředsedové akademického senátu fakulty

Jméno (tituly ano / ne ) Katedra/obor Kurie
Dalibor Neckář 1. stupeň ZŠ
PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. KITTV III.

Seznam členů akademického senátu fakulty

Jméno (tituly ano / ne ) Katedra/obor Kurie
Radovan Balský Ch-VZ
Bc. Tomáš Bederka D-ZSV
Michal Burian Bi-TV
Daniela Čechová ČJ-ZSV
PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D. KITTV III.
PhDr. David Greger, Ph.D. ÚVRV II.
doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. KMDM III.
PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. KČJ I.
Mgr. Monika Kadrnožková PG
PhDr. Eva Kalfiřtová KFJL I.
PaedDr. PhDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. KTV I.
PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. ÚPRPŠ-CDVU II.
Jana Kubešová Učitelství pro MŠ
PhDr. Marie Linková, Ph.D. KPg II.
PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. KG I.
Dalibor Neckář 1. stupeň ZŠ
Bc. Daniel Pražák Bi-D
Bc. Anna Smolíková PG, PPP
PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. KITTV III.
PhDr. Josef Stracený, CSc. KOVF II.
Jan Vais IT
MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D. KHV III.
Bc. Lenka Vaňková VZ-TV
Mgr. Karolína Voldřichová PG

Seznam zástupců fakulty v akademickém senátu univerzity

Jméno (tituly ano / ne ) Katedra/obor Kurie
Bc. Tomáš Bederka D-ZSV
PaedDr. Eva Marádová, CSc. KŠSP II.
Dalibor Neckář 1. stupeň ZŠ
PhDr. Josef Stracený, CSc. KOVF II.

Seznam delegátů v Radě vysokých škol

Jméno (tituly ano / ne ) Katedra/obor Kurie
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. KHV

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: