Personal tools
You are here: Home Seznam členů a zástupců

Seznam členů a zástupců

Předseda akademického senátu fakulty

Jméno (tituly ano / ne ) Katedra/obor Kurie
doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. KMDM III.

Místopředsedové akademického senátu fakulty

Jméno (tituly ano / ne ) Katedra/obor Kurie
Dalibor Neckář 1. stupeň ZŠ
PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. KITTV III.

Seznam členů akademického senátu fakulty

Jméno (tituly ano / ne ) Katedra/obor Kurie
Dalibor Neckář 1. stupeň ZŠ
Bc. Daniel Pražák Bi-D
Michal Burian Bi-TV
Radovan Balský Ch-VZ
Daniela Čechová ČJ-ZSV
Bc. Tomáš Bederka D-ZSV
Jan Vais IT
PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. KČJ I.
PhDr. Eva Kalfiřtová KFJL I.
PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. KG I.
MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D. KHV III.
PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D. KITTV III.
PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. KITTV III.
doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. KMDM III.
PhDr. Josef Stracený, CSc. KOVF II.
PhDr. Marie Linková, Ph.D. KPg II.
PaedDr. PhDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. KTV I.
Mgr. Monika Kadrnožková PG
Mgr. Karolína Voldřichová PG
Bc. Anna Smolíková PG, PPP
Jana Kubešová Učitelství pro MŠ
PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. ÚPRPŠ-CDVU II.
PhDr. David Greger, Ph.D. ÚVRV II.
Bc. Lenka Vaňková VZ-TV

Seznam zástupců fakulty v akademickém senátu univerzity

Jméno (tituly ano / ne ) Katedra/obor Kurie
Dalibor Neckář 1. stupeň ZŠ
Bc. Tomáš Bederka D-ZSV
PhDr. Josef Stracený, CSc. KOVF II.
PaedDr. Eva Marádová, CSc. KŠSP II.

Seznam delegátů v Radě vysokých škol

Jméno (tituly ano / ne ) Katedra/obor Kurie
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. KHV

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: