Personal tools
You are here: Home Seznam členů a zástupců

Seznam členů a zástupců

Předseda akademického senátu fakulty

Jméno (tituly ano / ne ) Katedra/obor Kurie
doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. KMDM III.

Místopředsedové akademického senátu fakulty

Jméno (tituly ano / ne ) Katedra/obor Kurie
Dalibor Neckář 1. stupeň ZŠ
PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. KITTV III.

Seznam členů akademického senátu fakulty

Jméno (tituly ano / ne ) Katedra/obor Kurie
Bc. Anna Smolíková PG, PPP
doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. KMDM III.
Bc. Tomáš Bederka D-ZSV
Dalibor Neckář 1. stupeň ZŠ
Daniela Čechová ČJ-ZSV
PhDr. David Greger, Ph.D. ÚVRV II.
PhDr. Eva Kalfiřtová KFJL I.
Bc. Daniel Pražák Bi-D
PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. ÚPRPŠ-CDVU II.
Jan Vais IT
PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. KITTV III.
PhDr. Josef Stracený, CSc. KOVF II.
Mgr. Karolína Voldřichová PG
Jana Kubešová Učitelství pro MŠ
PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. KČJ I.
PaedDr. PhDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. KTV I.
MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D. KHV III.
PhDr. Marie Linková, Ph.D. KPg II.
Mgr. Monika Kadrnožková PG
Michal Burian Bi-TV
PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. KG I.
Radovan Balský Ch-VZ
Bc. Lenka Vaňková VZ-TV
PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D. KITTV III.

Seznam zástupců fakulty v akademickém senátu univerzity

Jméno (tituly ano / ne ) Katedra/obor Kurie
Bc. Tomáš Bederka D-ZSV
Dalibor Neckář 1. stupeň ZŠ
PaedDr. Eva Marádová, CSc. KŠSP II.
PhDr. Josef Stracený, CSc. KOVF II.

Seznam delegátů v Radě vysokých škol

Jméno (tituly ano / ne ) Katedra/obor Kurie
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. KHV

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: