Personal tools
You are here: Home Seznam členů a zástupců

Seznam členů a zástupců

Předseda akademického senátu fakulty

Jméno (tituly ano / ne ) Katedra/obor Kurie
doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. KMDM III.

Místopředsedové akademického senátu fakulty

Jméno (tituly ano / ne ) Katedra/obor Kurie
PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. KITTV III.
Dalibor Neckář 1. stupeň ZŠ

Seznam členů akademického senátu fakulty

Jméno (tituly ano / ne ) Katedra/obor Kurie
PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. KČJ I.
PhDr. Eva Kalfiřtová KFJL I.
PaedDr. PhDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. KTV I.
PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. KG I.
PhDr. David Greger, Ph.D. ÚVRV II.
PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. ÚPRPŠ-CDVU II.
PhDr. Marie Linková, Ph.D. KPg II.
PhDr. Josef Stracený, CSc. KOVF II.
PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D. KITTV III.
doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. KMDM III.
PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. KITTV III.
MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D. KHV III.
Radovan Balský Ch-VZ
Bc. Tomáš Bederka D-ZSV
Michal Burian Bi-TV
Daniela Čechová ČJ-ZSV
Mgr. Monika Kadrnožková PG
Jana Kubešová Učitelství pro MŠ
Dalibor Neckář 1. stupeň ZŠ
Bc. Daniel Pražák Bi-D
Bc. Anna Smolíková PG, PPP
Jan Vais IT
Bc. Lenka Vaňková VZ-TV
Mgr. Karolína Voldřichová PG

Seznam zástupců fakulty v akademickém senátu univerzity

Jméno (tituly ano / ne ) Katedra/obor Kurie
PaedDr. Eva Marádová, CSc. KŠSP II.
PhDr. Josef Stracený, CSc. KOVF II.
Bc. Tomáš Bederka D-ZSV
Dalibor Neckář 1. stupeň ZŠ

Seznam delegátů v Radě vysokých škol

Jméno (tituly ano / ne ) Katedra/obor Kurie
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. KHV

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: