Personal tools
You are here: Home Seznam členů a zástupců

Seznam členů a zástupců

Předseda akademického senátu fakulty

Místopředsedové akademického senátu fakulty

Jméno (tituly ano / ne ) Katedra/obor Kurie
Dalibor Neckář 1. stupeň ZŠ
Jiří Štípek KITTV III.

Seznam členů akademického senátu fakulty

Jméno (tituly ano / ne ) Katedra/obor Kurie
Dalibor Neckář 1. stupeň ZŠ
Daniel Pražák Bi-D
Michal Burian Bi-TV
Radovan Balský Ch-VZ
Daniela Čechová ČJ-ZSV
Tomáš Bederka D-ZSV
Jan Vais IT
Ladislav Janovec KČJ I.
Eva Kalfiřtová KFJL I.
Pavla Nečasová KG I.
Marek Valášek KHV III.
Viktor Fuglík KITTV III.
Jiří Štípek KITTV III.
Antonín Jančařík KMDM III.
Josef Stracený KOVF II.
Marie Linková KPg II.
Ladislav Kašpar KTV I.
Monika Kadrnožková PG
Karolína Voldřichová PG
Anna Smolíková PG, PPP
Jana Kubešová Učitelství pro MŠ
Jana Kohnová ÚPRPŠ-CDVU II.
David Greger ÚVRV II.
Lenka Vaňková VZ-TV

Seznam zástupců fakulty v akademickém senátu univerzity

Jméno (tituly ano / ne ) Katedra/obor Kurie
Dalibor Neckář 1. stupeň ZŠ
Tomáš Bederka D-ZSV
Josef Stracený KOVF II.
Eva Marádová KŠSP II.

Seznam delegátů v Radě vysokých škol


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: