Personal tools
You are here: Home Seznam členů a zástupců

Seznam členů a zástupců

Předseda akademického senátu fakulty

Místopředsedové akademického senátu fakulty

Jméno (tituly ano / ne ) Katedra/obor Kurie
Dalibor Neckář 1. stupeň ZŠ
Jiří Štípek KITTV III.

Seznam členů akademického senátu fakulty

Jméno (tituly ano / ne ) Katedra/obor Kurie
Anna Smolíková PG, PPP
Antonín Jančařík KMDM III.
Tomáš Bederka D-ZSV
Dalibor Neckář 1. stupeň ZŠ
Daniela Čechová ČJ-ZSV
David Greger ÚVRV II.
Eva Kalfiřtová KFJL I.
Daniel Pražák Bi-D
Jana Kohnová ÚPRPŠ-CDVU II.
Jan Vais IT
Jiří Štípek KITTV III.
Josef Stracený KOVF II.
Karolína Voldřichová PG
Jana Kubešová Učitelství pro MŠ
Ladislav Janovec KČJ I.
Ladislav Kašpar KTV I.
Marek Valášek KHV III.
Marie Linková KPg II.
Monika Kadrnožková PG
Michal Burian Bi-TV
Pavla Nečasová KG I.
Radovan Balský Ch-VZ
Lenka Vaňková VZ-TV
Viktor Fuglík KITTV III.

Seznam zástupců fakulty v akademickém senátu univerzity

Jméno (tituly ano / ne ) Katedra/obor Kurie
Tomáš Bederka D-ZSV
Dalibor Neckář 1. stupeň ZŠ
Eva Marádová KŠSP II.
Josef Stracený KOVF II.

Seznam delegátů v Radě vysokých škol


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: