Personal tools
You are here: Home Seznam členů a zástupců

Seznam členů a zástupců

Předseda akademického senátu fakulty

Místopředsedové akademického senátu fakulty

Jméno (tituly ano / ne ) Katedra/obor Kurie
Jiří Štípek KITTV III.
Dalibor Neckář 1. stupeň ZŠ

Seznam členů akademického senátu fakulty

Jméno (tituly ano / ne ) Katedra/obor Kurie
Ladislav Janovec KČJ I.
Eva Kalfiřtová KFJL I.
Ladislav Kašpar KTV I.
Pavla Nečasová KG I.
David Greger ÚVRV II.
Jana Kohnová ÚPRPŠ-CDVU II.
Marie Linková KPg II.
Josef Stracený KOVF II.
Viktor Fuglík KITTV III.
Antonín Jančařík KMDM III.
Jiří Štípek KITTV III.
Marek Valášek KHV III.
Radovan Balský Ch-VZ
Tomáš Bederka D-ZSV
Michal Burian Bi-TV
Daniela Čechová ČJ-ZSV
Monika Kadrnožková PG
Jana Kubešová Učitelství pro MŠ
Dalibor Neckář 1. stupeň ZŠ
Daniel Pražák Bi-D
Anna Smolíková PG, PPP
Jan Vais IT
Lenka Vaňková VZ-TV
Karolína Voldřichová PG

Seznam zástupců fakulty v akademickém senátu univerzity

Jméno (tituly ano / ne ) Katedra/obor Kurie
Eva Marádová KŠSP II.
Josef Stracený KOVF II.
Tomáš Bederka D-ZSV
Dalibor Neckář 1. stupeň ZŠ

Seznam delegátů v Radě vysokých škol


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: