Personal tools
You are here: Home Seznam členů a zástupců

Seznam členů a zástupců

Předseda akademického senátu fakulty

Místopředsedové akademického senátu fakulty

Jméno (tituly ano / ne ) Katedra/obor Kurie
Dalibor Neckář 1. stupeň ZŠ
Jiří Štípek KITTV III.

Seznam členů akademického senátu fakulty

Jméno (tituly ano / ne ) Katedra/obor Kurie
Radovan Balský Ch-VZ
Tomáš Bederka D-ZSV
Michal Burian Bi-TV
Daniela Čechová ČJ-ZSV
Viktor Fuglík KITTV III.
David Greger ÚVRV II.
Antonín Jančařík KMDM III.
Ladislav Janovec KČJ I.
Monika Kadrnožková PG
Eva Kalfiřtová KFJL I.
Ladislav Kašpar KTV I.
Jana Kohnová ÚPRPŠ-CDVU II.
Jana Kubešová Učitelství pro MŠ
Marie Linková KPg II.
Pavla Nečasová KG I.
Dalibor Neckář 1. stupeň ZŠ
Daniel Pražák Bi-D
Anna Smolíková PG, PPP
Jiří Štípek KITTV III.
Josef Stracený KOVF II.
Jan Vais IT
Marek Valášek KHV III.
Lenka Vaňková VZ-TV
Karolína Voldřichová PG

Seznam zástupců fakulty v akademickém senátu univerzity

Jméno (tituly ano / ne ) Katedra/obor Kurie
Tomáš Bederka D-ZSV
Eva Marádová KŠSP II.
Dalibor Neckář 1. stupeň ZŠ
Josef Stracený KOVF II.

Seznam delegátů v Radě vysokých škol


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: