Personal tools
You are here: Home Hodnocení výuky studenty
Document Actions

Hodnocení výuky studenty

Up one level
Evaluace výuky a učitelů studenty PedF UK (LS 2004/2005)
V příloze předkládaná informace a tabulkový rozbor jsou výsledkem šetření hodnocení studentů ve vztahu k výuce a učitelům PedF UK. Obsah dotazníku, který byl základem, vychází z požadavků na toho hodnocení ze strany rektorátu UK. Byl v předchozích etapách využíván a postupně upravován na základě připomínek učitelů a studentské části AS. Poslední úprava se v této etapě týkala přidání položky “přínos pro osobnostní rozvoj”. To mělo více zvýraznit jednu ze specifik tzv. výchov. Dosavadní úpravy však stále zajišťují i zpětnou srovnatelnost mezi etapami. Do výběru se na základě dohody komise zřízené pro účel přípravy průběžné evaluace dostaly vedoucími kateder vybrané přednášky a semináře a jejich vyučující. Sběr dat ve výuce provedli studenti pověření studentskou částí akademického senátu v předposledním a posledním týdnu letního semestru 2004/5.
Zápisy komise pro hodnocení výuky studenty
Obsahuje zápisy ze zasedání komise pro studentské hodnocení výuky. Komise je v gesci děkanátu fakulty dle znění Opatření děkana č.5/2014.
Opatření děkana č. 5/2014
Opatření děkana k přípravě, organizaci a zveřejnění výsledků hodnocení výuky pro studenty pregraduálního studia na UK PedF v Praze
« June 2018 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
News
Fotky z reprezentačního plesu Pedf UK 2012 2012-04-16
More news…
 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: