Personal tools
You are here: Home Zápisy ze zasedání Zápisy 2010
Document Actions

Zápisy 2010

Up one level

Zápisy ze zasedání v roce 2010

Zápis č. 1/2010 ze schůze AS PedF konané dne 12. 1. 2010
Kontrola zápisu a běžná agenda, Vyhlášení přijímacího řízení pro kombinované studium a kriteria pro obory vyhlášené v mimořádném termínu, Různé.
Zápis č. 2/2010 ze schůze AS PedF konané dne 26. 1. 2010
Kontrola zápisu a běžná agenda, Žádost o akreditaci doktorského studia oboru Biologie, Schvalování návrhu na nového člena vědecké rady Pedagogické fakulty UK v Praze, Informace ze zasedání AS UK ze dne 22. 1. 2010, Různé
Zápis č. 3/2010 ze schůze AS PedF konané dne 16. 2. 2010
Kontrola zápisu a běžná agenda, Informace vedení fakulty, Žádost o prodloužení platnosti akreditace doktorského studia oboru pedagogika a oboru didaktika matematiky, Informace z AS UK z 5. 2. a 19. 2. 2010, Různé
Zápis č. 4/2010 ze schůze AS PedF konané dne 9. 3. 2010
Kontrola zápisu a běžná agenda, Informace ze zasedání AS UK, Informace vedení fakulty, Hodnocení výuky, Příprava voleb do AS, Různé
Zápis č. 5/2010 ze schůze AS PedF konané dne 23. 3. 2010
Kontrola zápisu a běžná agenda, Různé, Informace vedení fakulty a výsledovka hospodaření, Informace o vzdělávacím středisku v Brandýse nad Labem
Zápis č. 6/2010 ze schůze AS PedF konané dne 6. 4. 2010
Kontrola zápisu a běžná agenda, Informace vedení fakulty a příprava rozpočtu pro rok 2010, Příprava voleb do AS PedF, Informace ze zasedání AS UK v Praze 26. 3. 2010, Různé
Zápis č. 7/2010 ze schůze AS PedF konané dne 20. 4. 2010
Kontrola zápisu a běžná agenda, Příprava voleb do AS PedF, Návrhy změn vnitřních předpisů Univerzity Karlovy v Praze
Zápis č. 8/2010 ze schůze AS PedF konané dne 4.5. 2010
Kontrola zápisu a běžná agenda, Výroční zpráva o hospodaření fakulty za rok 2009, Návrhy dílčích změn univerzitních předpisů, Informace vedení, Různé
Zápis č. 9/ 2010 ze zasedání AS PedF konaného dne 18. 5. 2010
Kontrola zápisu a běžná agenda, Zpráva volební komise, Informace vedení: a. žádosti o prodloužení akreditací, b. rozpis finančních prostředků fakulty na rok 2010, Hodnocení výuky studenty
Zápis č. 10/ 2010 ze zasedání AS PedF konaného dne 1. 6. 2010
Kontrola zápisu a běžná agenda, Volba předsedy a místopředsedy AS PedF, Zpráva ze zasedání AS UK, Různé
Zápis č. 11/ 2010 ze zasedání AS PedF konaného dne 15. 6. 2010
Kontrola zápisu a běžná agenda, Delegování zástupce AS do komise pro výběrové řízení na místo vedoucího katedry biologie a environmentálních studií, Organizační otázky AS, Různé
Zápis č 12/2010 ze zasedání AS PedF konaného dne 21. 9. 2010
Kontrola zápisu a běžná agenda, Podmínky a kritéria přijímacího řízení pro ak. rok 2011/2012, Informace vedení fakulty, Různé
Zápis č. 13/2010 ze zasedání AS PedF konaného dne 5. 10. 2010
Kontrola zápisu a běžná agenda, Vyhlášení mimořádných voleb do AS fakulty, Jmenování nových oborových rad, Různé
Zápis č. 14/2010 ze zasedání AS PedF konaného dne 19.10. 2010
Kontrola zápisu a běžná agenda, Informace ze zasedání AS UK, Kontrola plnění rozpočtu fakulty , Informace vedení fakulty , Příprava voleb do AS PedF UK, Různé
Zápis č. 15/2010 ze zasedání AS PedF konaného dne 2. 11. 2010
Kontrola zápisu a běžná agenda, příprava voleb do AS, Informace o jednání Studijní komise, Informace vedení (děkanka fakulty), Dílčí změny předpisů UK, Různé
Zápis č. 16/2010 ze zasedání AS PedF konaného dne 16. 11. 2010
Kontrola zápisu a běžná agenda, Průběh a výsledky voleb do AS PedF, Volba zástupců do disciplinární komise, Dílčí změny Statutu UK v Praze a Studijního a zkušebního řádu UK v Praze, Různé
Zápis č 17/2010 ze zasedání AS PedF konaného dne 30.11. 2010
Kontrola zápisu a běžná agenda, Doplnění komisí novými senátory, Různé
Zápis č. 18/2010 ze zasedání AS PedF konaného dne 14. 12. 2010
Kontrola zápisu a běžná agenda, Informace ze zasedání AS UK v Praze, Rigorózní řád PedF UK v Praze, Informace vedení, Různé
Navigation
Log in


Forgot your password?
New user?
 
« June 2018 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
News
Fotky z reprezentačního plesu Pedf UK 2012 2012-04-16
More news…
 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: