Personal tools
You are here: Home Zápisy ze zasedání Zápisy 2012
Document Actions

Zápisy 2012

Up one level

Zápisy ze zasedání v roce 2012

Zápis č. 1/2012 ze zasedání AS PedF konaného dne 10. 1. 2012
Kontrola zápisu a běžná agenda, informace vedení fakulty, informace o čerpání stipendijního fondu za rok 2011, různé
Zápis č. 2/2012 ze zasedání AS PedF konaného dne 24. 1. 2012
Kontrola zápisu a běžná agenda, informace ze zasedání AS UK, informace o problematice věcných záměrů zákonů o VŠ a o finanční pomoci studentům, různé
Zápis č. 3/2012 ze zasedání AS PedF konaného dne 7. 2. 2012
Kontrola zápisu a běžná agenda, informace vedení fakulty – pan tajemník R. Kühnel, informace z Výjezdního zasedání rozšířeného vedení fakulty, různé
Zápis č. 4/2012 ze zasedání AS PedF konaného dne 21. 2. 2012
Kontrola zápisu a běžná agenda, výsledek hospodaření fakulty za rok 2011 - pan tajemník R. Kühnel, informace vedení fakulty – paní děkanka, informace ze zasedání AS UK, informace o Týdnu neklidu
Zápis č. 5/2012 ze zasedání AS PedF konaného dne 6. 3. 2012
Kontrola zápisu a běžná agenda, výsledek hospodaření fakulty za rok 2011 – Ing.Kühnel, informace vedení fakulty – paní děkanka R. Wildová, zhodnocení Týdne neklidu, příprava jarních voleb do AS PedF UK, různé
Zápis č. 6/2012 ze zasedání AS PedF konaného dne 20. 3. 2012
Kontrola zápisu a běžná agenda, příprava jarních voleb do AS PedF UK, závěry workshopu o akademických senátech v rámci Týdne neklidu, informace o přípravě fakultního plesu, různé
Zápis č. 7/2012 ze zasedání AS PedF konaného dne 3. 4. 2012
Kontrola zápisu a běžná agenda, pravidla pro organizaci studia na PedF UK – studijní proděkanka dr. Kropáčková, příprava voleb do AS PedF UK, informace ze zasedání AS UK, různé
Zápis č. 8/2012 ze zasedání AS PedF konaného dne 17. 4. 2012
Kontrola zápisu a běžná agenda, informace paní děkanky a vedení PedF UK, rozpis finančních prostředků PedF UK na rok 2012, různé
Zápis č. 9/2012 ze zasedání AS PedF konaného dne 9. 5. 2012
Pravidla pro organizaci studia na PedF UK, pravidla pro přiznávání stipendií na PedF UK, žádost o akreditaci, různé
Zápis č. 10/2012 ze zasedání AS PedF konaného dne 15. 5. 2012
Uvítání a představení nových senátorů, kontrola zápisu a běžná agenda, návrh na rozdělení institucionální podpory přidělené PedF UK na programy PRVOUK v roce 2012, informace vedení, Různé
Zápis č. 11/2012 ze zasedání AS PedF konaného dne 29. 5. 2012
Kontrola zápisu a běžná agenda, projednání a schvalování upravených Pravidel pro organizaci studia na PedF a pravidel pro přidělování studentských stipendií, informace vedení, volba předsedy AS PedF, různé
Zápis č. 12/2012 ze zasedání AS PedF UK konaného dne 12. 6. 2012
Kontrola zápisu a běžná agenda, informace ze zasedání AS UK ze dne 7. 6. 2012, informace paní děkanky, různé
Zápis č. 13/2012 ze zasedání AS PedF UK konaného dne 18. 9. 2012
Běžná agenda, informace vedení, různé
Zápis č. 14/2012 ze zasedání AS PedF konaného dne 2. 10. 2012
Běžná agenda a kontrola zápisu, informace o hospodářských výsledcích fakulty, zřízení věcného břemena, podmínky a kritéria přijímacího řízení pro akad.r. 2013/2014, termíny projednávání návrhu na jmenování děkana, delegace studentských zástupců do disciplinární komise, připomínky k práci Erudia, různé
Zápis č. 15/2012 ze zasedání AS PedF konaného dne 16. 10. 2012
Běžná agenda a kontrola zápisu, informace paní děkanky, volby do AS fakulty, různé
Zápis č. 16/2012 ze zasedání AS PedF konaného dne 30. 10. 2012
Kontrola zápisu a běžná agenda, informace vedení PedF UK a výsledek hospodaření za 3 čtvrtletí roku 2012, studentská stipendia, informace ze zasedání AS UK (19.10.2012), různé
Zápis č. 17/2012 ze zasedání AS PedF konaného dne 13. 11. 2012
Běžná agenda a kontrola zápisu, volby do AS PedF, různé
Zápis č. 18/2012 ze zasedání AS PedF konaného dne 27. 11. 2012
1. Běžná agenda, kontrola zápisu, 2. Průběh voleb, 3. Změny univerzitních předpisů, 4. Volby studentského místopředsedy, 5. Různé
Zápis č. 19/2012 ze zasedání AS PedF konaného dne 11. 12. 2012
1. Běžná agenda a kontrola zápisu 2. Informace vedení PedF UK 3. Volba studentského místopředsedy AS PedF UK 4. Návrhy změn předpisů UK v Praze 5. Informace ze zasedání AS UK v Praze 7.12.2012 6. Příprava doplňovacích voleb do bílé kurie 7. Různé
Navigation
Log in


Forgot your password?
New user?
 
« June 2018 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
News
Fotky z reprezentačního plesu Pedf UK 2012 2012-04-16
More news…
 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: