Personal tools
You are here: Home Zápisy ze zasedání Zápisy 2014
Document Actions

Zápisy 2014

Up one level

Zápisy ze zasedání v roce 2014

Zápis č. 1/2014 ze zasedání AS PedF UK 7. 1. 2014
Program: 1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Informace vedení 3. Stipendia za vynikající studijní výsledky 4. Informace studijní komise AS PedF UK 5. Stanovisko ke Změně přílohy č. 6 statutu UK (k poplatkům) 6. Různé
Zápis č. 2/2014 ze zasedání AS PedF UK 21. 1. 2014
Program: 1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Novela Organizačního řádku PedF UK 3. Návrh na vyhlášení dodatečného přijímacího řízení 4. Příprava voleb do AS PedF UK 5. Různé
Zápis č. 3/2014 ze zasedání AS PedF UK 4. 2. 2014
Program: 1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Vyhlášení voleb do AS PedF UK 3. Informace vedení 4. Různé
Zápis č. 4/2014 ze zasedání AS PedF UK 18. 2. 2014
Program: 1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Informace vedení fakulty 3. Informace ze zasedání AS UK (7. 2. 2014) 4. Příprava voleb do AS PedF UK 5. Různé
Zápis č. 5/2014 ze zasedání AS PedF UK 18. 3. 2014
1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Výsledovka hospodaření fakulty za rok 2013 3. Informace vedení fakulty 4. Výsledky do AS PedF UK 5. Různé
Zápis č. 6/2014 ze zasedání AS PedF UK 1. 4. 2014
Program: 1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Informace ze zasedání AS UK (21. 3. 2014) 3. Návrh rozpisu finančních prostředků na rok 2014 4. Schvalování náhradníků do disciplinární komise 5. Náměty a diskuze k novelizaci volebního a jednací řádu AS PedF UK 6. Různé
Zápis č. 7/2014 ze zasedání AS PedF UK 15. 4. 2014
1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Rozpis finančních prostředků fakulty na rok 2014 3. Informace paní děkanky 4. Informace z jednání studijní komise 5. Různé
Zápis č. 8/2014 ze zasedání AS PedF UK 29. 4. 2014
1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Informace paní děkanky 3. Návrh na rozdělování stipendijního fondu v roce 2014 4. Návrh novely Volebního a jednacího řádu AS PedF UK 5. Různé
Zápis č. 9/2014 ze zasedání AS PedF UK 13. 5. 2014
1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Vnější vztahy na PedF UK 3. Stipendia 4. Návrh novely Volebního a jednacího řádu AS PedF UK 5. Stanovisko k stížnosti doc. Zhoufa 6. Různé
Zápis č. 10/2014 ze zasedání AS PedF UK 27. 5. 2014
1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Stipendia 3. Návrh Volebního a jednacího řádu AS PedF UK 4. Různé
Zápis č. 11/2014 ze zasedání AS PedF UK 10. 6. 2014
1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Informace vedení 3. Informace ze zasedání AS UK (6. 6. 2014) 4. Stipendia 5. Novela volebního a jednacího řádu AS PedF UK 6. Různé
Zápis č. 12/2014 ze zasedání AS PedF UK 2. 9. 2014
1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Změny v Pravidlech pro přiznávání stipendií 3. Podmínky přijímacího řízení 4. Volby do AS UK 5. Předstudijní soustředění studentů 6. Plesový výbor 7. Zápisy z jednání AS PedF UK 8. Rozvrh na ZS/2014
Zápis č. 13/2014 ze zasedání AS PedF UK 16. 9. 2014
1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Podmínky přijímacího řízení 3. Studijní problematika 4. Informace děkanky fakulty 5. Vyhlášení voleb do AS UK a AS PedF UK 6. Volební a jednací řád AS PedF UK 7. Různé
Zápis č. 14/2014 ze zasedání AS PedF UK 30. 9. 2014
1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Schvalování podmínek přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 3. Informace děkanky fakulty 4. Volba místopředsedy z řad zaměstnanců 5. Příprava voleb do AS UK a AS PedF UK 6. Volební a jednací řád AS PedF UK 7. Různé
Zápis č. 15/2014 ze zasedání AS PedF UK ze dne 14.10.2014
1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Informace ze zasedání AS UK ze dne 10. 10. 2014 3. Informace vedení 4. Delegace zástupce fakulty do Rady VŠ 5. Volební a jednací řád AS PedF UK 6. Příprava voleb do AS UK a AS PedF UK
Zápis č. 16/2014 ze zasedání AS PedF UK ze dne 11.11. 2014
1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Příprava voleb 3. Prodloužení nájemní smlouvy na služební byt 4. Ekonomické otázky (úprava rozpisu, sociální fond) 5. Studijní problematika (Opatření děkanky č. 22/2014) 6. Různé
Zápis č. 17/2014 ze zasedání AS PedF UK 25. 11. 2014
1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Ekonomická problematika 3. Studijní problematika 4. Volby do AS UK a AS PedF UK 5. Informace ze zasedání AS UK 6.Volební a jednací řád AS PedF UK
Zápis č. 18/2014 ze zasedání AS PedF UK 9. 12. 2014
1. Kontrola zápisu a běžná agenda Výsledky voleb do AS UK a AS PedF UK Volební a jednací řád AS PedF UK Stanovisko AS PdF UHK Hodnocení výuky studenty Různé
Navigation
Log in


Forgot your password?
New user?
 
« June 2018 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
News
Fotky z reprezentačního plesu Pedf UK 2012 2012-04-16
More news…
 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: