Personal tools
You are here: Home Zápisy ze zasedání Zápisy 2015
Document Actions

Zápisy 2015

Up one level

Zápisy ze zasedání v roce 2015

Zápis č. 1/2015 ze zasedání AS PedF UK dne 6. 1. 2015
1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Informace vedení fakulty 3. Volba místopředsedy AS PedF UK za studentskou část 4. Novela Volebního a jednacího řádu AS PedF UK 5. Různé
Zápis č. 2/2015 ze zasedání AS PedF UK dne 20. 1. 2015
1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Kontrola složení pracovních komisí a volba nových členů do pracovních komisí 3. Informace z jednání komis AS UK (Ekonomická komise – J. Stracený, Studijní komise- E. Marádová) 4. Informace děkanky 5. Různé
Zápis č. 3/2015 z mimořádného zasedání AS PedF UK dne 22. 1. 2015
1. Novela Volebního a jednacího řádu AS PedF UK
Zápis č. 3/2015 ze zasedání AS PedF UK 3. 2. 2015
1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Jednání o opatření děkana 22/2014 3. Zvolení členů do disciplinární komise 4. Zvolení zástupce do komise pro PR za studenty 5. Nominace na sněm akademických senátů pedagogických fakult 6. Příprava voleb do AS PedF UK 7. Informace o čerpání stipendijního fondu 8. Informace ze zasedání AS UK 9. Různé
Zápis č. 5/2015 ze zasedání AS PedF UK dne 17. 2. 2015
1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Informace o hospodaření PedF UK 3. Informace děkanky 4. Vyhlášení voleb do AS PedF UK 5. Informace z AS UK 6. Stipendia 7. Elektronické zápisy do předmětů 8. Různé
Zápis č. 6/2015 ze zasedání AS PedF UK 3. 3. 2015
1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Vyhlášení mimořádného přijímacího řízení NMgr. studia 3. Informace ze sněmu AS pedagogických fakult 4. Příprava voleb do AS PedF UK 5. Studijní otázky 6. Různé
Zápis č. 7/2015 AS PedF UK ze dne 17. 3. 2015
1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Vyhlášení mimořádného přijímacího řízení NMgr. studia (Učitelství SPPG-PG; VZ) 3. Příprava voleb do AS 4. Memorandum Unie AS PedF UK 5. Informace stipendijní komise
Zápis č.8/2015 AS PedF UK ze dne 31. 3. 2015
1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Výsledky voleb do AS 3. Informace ze zasedání AS UK ze dne 27. 3. 2015 4. Informace z Komisí 5. Různé
Zápis č. 9/2015 ze zasedání AS PedF UK 14. 4. 2015
1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Návrh rozpisu finančních prostředků fakulty na rok 2015 3. Informace děkanky 4. Problematika studentů se speciálními potřebami 5. Různé
Zápis č. 10/2015 AS PedF UK ze dne 28. 4. 2015
1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Žádost o prodloužení akreditací v doktorském studiu – na dostudování 3. Návrhy na změny v předpisech UK 4. Žádosti o rozšíření akreditací studijního programu učitelství pro SŠ: a) nový studijní obor – Učitelství odborných předmětů - specializace služby b) Učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ a SŠ - speciální pedagogika; oba v NMgr. v kombinované formě 5. Různé
Zápis č. 11/2015 ze zasedání AS PedF UK 12. 5. 2015
1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Informace děkanky 3. Prohlášení rektora 4. Problematika SITu 5. Stipendijní fond 6. Volba předsedy AS PedF UK 7. Různé
Zápis č. 12/2015 ze zasedání AS PedF UK ze dne 26. 5. 2015
1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. a) Informace o vývoji plateb za studium a zprávy z AS UK b) Informace o chystaném setkání studentských zástupců akademických senátů všech pedagogických fakult 3. Volba místopředsedy AS PedF UK 4. Informace paní proděkanky M. Černochové k programu Erasmus
Zápis č. 13/2015 ze zasedání AS PedF UK 9. 6. 2015
1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Slavnostní část 3. Informace děkanky 4. Diskuze senátu s paní děkankou 5. Různé
Zápis č. 14/2015 ze zasedání AS PedF UK 23. 6. 2015
Program: 1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Informace stipendijní komise 3. Volba zástupců do PR komise 4. Problematika prostor pro KHV 5. Různé
Zápis č. 15/2015 ze zasedání AS PedF UK ze dne 15. 9. 2015
1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Informace z jednání stipendijní komise 3. Informace paní děkanky 4. Harmonogram akademického roku 5. Informace k přijímacímu řízení 6. Různé
Zápis č. 16/2015 ze zasedání AS PedF UK ze dne 29. 9. 2015
Program: 1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Studentské pomocné síly 3. Zvolení zástupců AS PedF UK do výběrových komisí na místa odborných asistentů 4. Otevření rekonstruované laboratoře na KBES 5. Hlasování o podmínkách přijímacího řízení na PedF UK pro akademický rok 2016/2017 6. Představení nové tajemnice PedF UK 7. Informace děkanky o situaci na UJAK 8. Technicko-administrativní komise 9. Různé
Zápis č. 17/2015 ze zasedání AS PedF UK ze dne 13. 10. 2015
Program: 1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Informace děkanky o situaci kolem UJAK 3. Projednání podmínek mimořádného přijímacího řízení 3. Projednání podmínek přijímacího řízení do doktorských studijních programů 4. Systém vícekriteriálního hodnocení kateder 5. Návrh na udělení medailí fakulty a univerzity
Zápis č. 18/2015 ze zasedání AS PedF UK ze dne 27. 10. 2015
Program: 1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Informace o přijímacím řízení 3. Schválení nových garantů 4. Informace o vyplácení stipendií 5. Informace ze zasedání AS UK (23. 10. 2015) 6. Informace o knihovní komisi 7. Medaile PedF UK 8. Různé
Zápis č. 19/2015 ze zasedání AS PedF UK dne 10. 11. 2015
Program: 1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Fotografování členů senátu 3. Zpráva z jednání EK AS – Úprava rozpisu 2015 a výsledovka k 30. 9. 2015 4. Akreditace - představení procesu dr. Zvírotským, diskuze o dalším postupu a případné schvalování 5. Představení návrhu Dlouhodobého záměru PedF UK na roky 2016 - 2020 6. Informace ke stipendiím 7. Schvalování kandidátů na udělení Medaile fakulty 8. Různé
Zápis č. 20/2015 ze zasedání AS PedF UK dne 24. 11. 2015
Program: 1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Úprava rozpočtu a zpráva o hospodaření za 3. čtvrtletí 2015 3. Akreditace nového programu doktorského studia 4. Akreditace bakalářských a magisterských programů 5. Rozprava k dlouhodobému záměru 6. Rozprava k 17. 11. 2015 7. Další kandidáti na medaili fakulty 8. Různé
Zápis č. 21/2015 ze zasedání AS PedF UK ze dne 8. 12. 2015
Program: 1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Čerpání financí na SPS (studentské pomocné síly), Cena děkana 3. Informace děkanky 4. Hlasování o Dlouhodobém záměru 5. Schvalování návrhů nových akreditací 6. Různé
Navigation
Log in


Forgot your password?
New user?
 
« June 2018 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
News
Fotky z reprezentačního plesu Pedf UK 2012 2012-04-16
More news…
 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: