Personal tools
You are here: Home Zápisy ze zasedání Zápisy 2016
Document Actions

Zápisy 2016

Up one level
Zápis č. 1/2016 ze zasedání AS PedF UK dne 12. 1. 2016
Program: 1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Informace proděkana M. Adamce 3. Změna přílohy č. 1 Pravidel pro organizaci studia 4. Volby do AS PedF UK 5. Prodloužení akreditace na dostudování stávajících studentů 6. Různé
Zápis č. 2/2016 ze zasedání AS PedF UK ze dne 26. 1. 2016
Program: 1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Informace paní děkanky 3. Stipendia 4. Návrh na zbavení mandátu senátora Jakuba Dvořáka 5. Vyhlášení voleb do AS PedF UK 6. Vyhlášení termínu projednání návrhu na jmenování děkana fakulty 7. Různé
Zápis č. 3/2016 ze zasedání AS PedF UK ze dne 9. 2. 2016
Program: 1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Informace pana proděkana Nedělky 3. Medaile fakulty 4. Vyhlášení voleb do AS PedF UK 5. Různé
Zápis č. 4/2016 ze zasedání AS PedF UK ze dne 23. 2. 2016
Program: 1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Schválení navýšení částky na účelová stipendia 3. Informace o výsledcích hospodaření za rok 2015 4. Informace paní děkanky, dlouhodobý záměr fakulty 5. Různé
Zápis č. 5/2016 ze zasedání AS PedF UK ze dne 8. 3. 2016
Program: 1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Diskuze k aktualizaci Dlouhodobého záměru fakulty 3. Různé
Zápis č. 6/2016 ze zasedání AS PedF UK ze dne 22. 3. 2016
Program: 1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Akreditační spisy 3. Dlouhodobý záměr 4. Různé
Zápis č. 7/2016 ze zasedání AS PedF UK ze dne 5. 4. 2016
Program: 1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Volby do AS 3. Stipendijní fond 4. Vícekriteriální hodnocení 5. Akreditace studijního oboru Učitelství pro 1.stupeň základní školy
Zápis č. 8/2016 ze zasedání AS PedF UK ze dne 19. 4. 2016
Program: 1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Informace paní děkanky 3. Mimořádné přijímací řízení na obor Speciální pedagogika v kombinaci 4. Představení rozpočtu fakulty pro rok 2016 5. Schvalování podmínek pro rozdělování stipendií 6. Informace z AS UK 7. Různé
Zápis č. 9/2016 ze zasedání AS PedF UK ze dne 3. 5. 2016
Program: 1. Kontrola zápisu a běžná agenda. 2. Schvalování členů Disciplinární komise. 3. Informace paní děkanky, rozloučení se s odcházejícími členy z řad zaměstnanců a přivítání 3 nových členů z řad studentů. 4. Schvalování novely Pravidel pro přiznávání stipendií. 5. Výroční zpráva o hospodaření fakulty. 6. Různé (volba členů do komisí, výběrová řízení na fakultě, studentské hodnocení výuky - výsledky).
Zápis č. 10/2016 ze zasedání AS PedF UK ze dne 17. 5. 2016
Program: 1. Kontrola zápisu a běžná agenda. 2. Rozlepování obálek s nominanty na kandidáty na post děkana PedF UK 3. Anketa – studentské hodnocení výuky, zodpovězení otázek senátu panem proděkanem Adamcem 4. Informace paní děkanky – fakulta v mediálním prostoru 5. Různé – výběrová řízení na fakultě, volba členů do komisí, informace předsedkyně Technicko-administrativní komise
Zápis č. 11/2016 ze zasedání AS PedF UK ze dne 31. 5. 2016
Program: 1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Schválení výroční zprávy o hospodaření za rok 2015 3. Informace o akreditaci pro Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 4. Informace paní děkanky 5. Schvalování nových členů Technicko-administrativní komise 6. Průběh shromáždění Akademické obce – představení kandidátů na post děkana fakulty 7. Organizace shromáždění AS PedF UK 14. 6. 2016
Zápis č. 12/2016 ze zasedání AS PedF UK ze dne 14. 6. 2016
Program: 1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Návrhy na Medaile univerzity 3. Návrh na člena disciplinární komise 4. Smlouva o pronájmu budovy v Brandýse nad Labem 5. Video ze shromáždění akademické obce 6. Diskuze s nominanty na kandidáta na funkci děkana PedF UK 7. Různé
Zápis č. 13/2016 ze zasedání AS PedF UK ze dne 28. 6. 2016
Program: 1. Kontrola zápisu a běžná agenda 2. Návrh na udělení medaile fakulty paní profesorce R. Wildové 3. Otázka platnosti mandátu senátorky Jany Kubešové 4. Volba kandidáta na děkana fakulty 5. Vyhlášení výsledků volby
Zápis č. 14/2016 ze zasedání AS PedF UK ze dne 6. 9. 2016
Program: 1. Běžná agenda 2. Vypsání doplňujících voleb do senátu 3. Informace o přijímacím řízení a zápisech 4. Představení vedení fakulty 5. Vědecká rada 6. Různé
« June 2018 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
News
Fotky z reprezentačního plesu Pedf UK 2012 2012-04-16
More news…
 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: